Prof.Dr.
Besim Fatih DELLALOĞLU
Birim
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim Bölümü